Т.Мөнхчимэг, Хөвсгөл аймаг
Хөвсгөл аймаг, Мөрөн 3-р цэцэрлэг, Бэлтгэл Бүлэг , Элс сэдэвт хичээл
Хичээлд хэрэглэсэн файлууд

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.