Т.Одмаа, Сүхбаатар аймаг
Сүхбаатар аймаг, 5 дугаар цэцэрлэг, Бэлтгэл Бүлэг , Чулуу сэдэвт хичээл
Хичээлд хэрэглэсэн файлууд

Сэтгэгдэлүүд

Та сайтад нэвтэрч/бүртгүүлж байж сэтгэгдэл бичнэ.